TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM THÁNG 6/2018 VÀ 6 THÁNG NĂM 2018

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM THÁNG 6/2018 VÀ 6 THÁNG NĂM 2018

Tình hình thị trường nguyên liệu sản xuất thép:
 
Quặng sắt loại 62%Fe:  Giá quặng sắt ngày 6/7/2018 ở mức 62-63 USD/Tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, giảm 2 USD/tấn so với hồi đầu tháng 6/2018.
Than mỡ luyện coke: Giá than mỡ luyện cốc, xuất khẩu tại cảng Úc (giá FOB)  ngày 6/7/2018: Hard coking coal: khoảng 185 US$/tấn, tăng khoảng 7USD/Tấn so với đầu tháng 6/2018
Thép phế liệu:  Giá thép phế HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 355-360 USD/tấn CFR Đông Á ngày 6/7/2018. Mức giá này không đổi so với đầu tháng 6/2018. So với các thị trường, giá thép phế khu vực Đông Á đang có chiều hướng tăng nhẹ.
Điện cực graphite: Giá than điện cực mặc dù đã giảm do nguồn cung từ Trung Quốc được cải thiện, hiện khoảng 16.000- 20.000 USD/tấn.
Phôi thép: Giá phôi thép ngày 6/7/2018 ở mức 546-548 USD/T, giảm khoảng 2-4 USD/T so với đầu tháng 6/2018.
Thép cuộn cán nóng (HRC): Giá HRC đầu tháng 7/2018 ở mức 590-592 USD/T, giảm khoảng 8-10 USD/T so với đầu tháng 6/2018. Mức giá HRC đạt cao nhất vào hồi đầu tháng 3 là  ~620 USD/Tấn.
 
Biểu đồ giá nguyên liệu sản xuất thép năm 2018 (Nguồn: SteelBB)
Tình hình sản xuất – bán hàng các sản phẩm thép:
 
Tháng 6/2018:
 
Sản xuất các sản phẩm thép đạt 2.058.445 tấn, giảm 1,25% so với tháng trước, nhưng tăng 28,4% so với cùng kỳ 2017; Sản xuất Ống thép tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao nhất trong tháng 6.
Bán hàng các sản phẩm thép đạt 1.794.193 tấn, giảm 15% so với tháng trước, nhưng tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu thép đạt 381.505 tấn, giảm 1,5% so với tháng 5, nhưng tăng ~ 39% so với cùng kỳ năm trước.
 Biểu đồ giá nguyên liệu sản 

Tình hình sản xuất – bán hàng các sản phẩm thép:

Tháng 6/2018:

 • Sản xuất các sản phẩm thép đạt 2.058.445 tấn, giảm 1,25% so với tháng trước, nhưng tăng 28,4% so với cùng kỳ 2017; Sản xuất Ống thép tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao nhất trong tháng 6.
 • Bán hàng các sản phẩm thép đạt 1.794.193 tấngiảm 15% so với tháng trước, nhưng tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu thép đạt 381.505 tấn, giảm 1,5% so với tháng 5, nhưng tăng ~ 39% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm 2018:

 • Thép thôCác thành viên Hiệp hội đã sản xuất 6.214.760 tấn và tiêu thụ 6.285.729 tấn
 • Thép thành phẩm các loại:

  -Sản xuất đạt 11.740.348 tấn, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2017 và tăng 38% so với cùng kỳ 2016.

  -Bán hàng đạt 10.615.995 tấntăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 51,3% so với 6 tháng năm 2016. Trong đó, xuất khẩu đạt 2.313.621 tấn, tăng 41,6% so với cùng kỳ 2017.

Tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm thép 5 tháng đầu năm 2018:

 • Tình hình nhập khẩu:-Tính đến hết 31/5/2018, nhập khẩu thép thành phẩm đạt hơn 5,68 triệu tấn, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 4,06 tỷ USDgiảm 16,8% về lượng, nhưng tăng 1,9về giá trị nhập khẩu.

  -Trong 5 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thép từ Trung Quốc ~ 2,606 triệu tấngiảm 21,8% về lượng nhưng chỉ giảm 0,7% về trị giá so với cùng kỳ 2017; Tỷ trọng thép nhập khẩu từ quốc gia này chiếm ~45,88tổng lượng thép thành phẩm nhập khẩu.

  Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam 5 tháng 2018 (Theo Vinanet)
 • Tình hình xuất khẩu:-Tính đến hết tháng 31/5/2018, xuất khẩu thép thành phẩm đạt hơn 2,36 triệu tấn, với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,76 tỷ USD, tăng 41,8% về lượng, và tăng 57,7% về giá trị xuất khẩu.

  -ASEAN vẫn là thị trường xuất khẩu chính, với lượng xuất khẩu hơn 1,34 triệu tấn thép, chiếm tới gần 57% tổng lượng thép thành phẩm xuất khẩu.

  Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu vào Việt Nam 5 tháng 2018 (Theo Vinanet)

(Trích Bản tin Hiệp hội Thép tháng 7/2018)

 1.  

Go Top